FjordAlg har fått innvilget støtte til et forprosjekt på prosessering av en mikroalge sammen med Nofima.                                  

https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-vestlandet/Nyheter/Nye_kvalifiseringsprosjekt_far_stotte/1254032134456

RFF logo